Sociaal Verzekeringsrecht

De diverse wetten op het gebied van sociaal recht zijn complex. Gelukkig is mr. Veronique Verhaegen thuis in deze wetgeving. Zij kan u helpen bij geschillen over:

 

  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Kinderbijslagwet (AKW)