Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De Rechter Advocaten & Mediators is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan De Rechter Advocaten & Mediators via e-mail of het contactformulier op de website is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rechter Advocaten & Mediators worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

De Rechter Advocaten & Mediators is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20148246.