Psychiatrisch patiëntenrecht 

Binnen ons kantoor bestaat ruime ervaring op het gebied van psychiatrisch patiëntenrecht.  We richten ons daarbij (onder meer) op het verlenen van rechtshulp aan personen die gedwongen opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. Het gaat dan vooral om personen die met een inbewaringstelling, een voorlopige machtiging, of een verlenging daarvan (rechterlijke machtiging) in een psychiatrische ziekenhuis zijn opgenomen. Het kan echter ook gaan om personen die gedwongen worden opgenomen in een verpleeghuis of zwakzinnigeninrichting.

Wij realiseren ons dat het voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg, van groot belang is dat zij deskundige begeleiding en juridische bijstand krijgen. Mr. Julie de Rechter is u daarbij graag van dienst.

Rechtsbijstand wordt zowel verleend op het gebied van de WVGGZ: een wet die ziet op het verlenen van zorg, waarbij een opname geen voorwaarde meer is voor het verlenen van verplichte zorg, en op het gebied van de WZD. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).