Is een stiefouder verplicht alimentatie te betalen?

Als twee ouders uit elkaar gaan dient de ene ouder meestal kinderalimentatie aan de andere ouder te betalen. Moet een stiefouder ook verplicht alimentatie betalen?

Iemand is op grond van de wet stiefouder wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een man of vrouw wordt gesloten bij wie een kind ingeschreven staat. Bij samenwoning of als het kind bij de andere ouder ingeschreven is dat dus niet het geval.

Tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is een stiefouder verplicht om bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud van het stiefkind.

Overigens wordt bij de omvang van deze plicht rekening gehouden met de bijzondere verhouding waarin ouders en stiefouder(s) ieder tot het kind staan. Als de ouders samen voldoende draagkracht hebben om in de kosten van hun kind te voorzien, terwijl tussen de vader en het kind een veel nauwere verwantschap bestaat dan tussen de stiefvader en het kind, kan dat aanleiding zijn om geen rekening te houden met de draagkracht van de stiefouder.

De verplichting van een stiefouder eindigt op het moment dat de ouder en stiefouder gaan scheiden. Na een scheiding hoeft een stiefouder dus geen alimentatie te betalen. Ook als het stiefkind uit huis gaat of bij de andere ouder gaat wonen vervalt de onderhoudsplicht van de stiefouder.

In de toekomst kan deze regeling overigens gaan veranderen. In de politiek gaan al enige tijd  stemmen op om de wet te wijzigen en de onderhoudsplicht van de stiefouder te laten vervallen.

Op dit moment is dat nog niet zo en kunnen alimentatieberekeningen door de aanwezigheid van een of meerdere stiefouders ingewikkeld zijn. Laat u zich daarom goed adviseren en probeer samen goede afspraken te maken!

 

Alle nieuwsberichten
foto-alimentatie-stiefouder