Mr. J.E.S. de Rechter (Julie)

Julie de Rechter is naamgever van het kantoor, althans haar grootvader. Hij begon in de jaren dertig van de vorige eeuw met een advocatenpraktijk in Hulst en inmiddels is dus de derde generatie actief. Julie  heeft zich de laatste jaren toegelegd op het psychiatrisch patiëntenrecht, ze is lid van de vPAN en mag zich dan ook met recht een specialist noemen.

Naast haar werk als advocaat verdiept Julie zich graag in kunst en antiek.

Een goed geheugen en een vermogen om snel te taxeren komen niet alleen daarbij van pas, maar ook in de zaken waarmee zij zich als jurist sinds 1988 al bezig houdt.

Julie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Psychiatrisch Patiëntenrecht

Deze registratie verplicht Julie elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

_36A2264