Geschillen met de overheid

U kunt op tal van manieren te maken krijgen met de overheid. Daarbij ontstaan soms geschillen.
Mr. Jurgen Schuttkowski en mr. Veronique Verhaegen staan voor u klaar in zaken betreffende:

 • Ruimtelijke ordening:
  • advisering aanvraagprocedures
  • voornemenprocedures vrijstellingsprocedures
  • bezwaarprocedures
  • beroepsprocedures
  • procedures Raad van State
 • Planschade
 • Milieuvergunningen
 • Procedure inzake onderzoeken naar de rijvaardigheid
 • Zaken omtrent uitkeringen op grond van de Participatiewet