Arbeidsrecht

Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Wij staan zowel de werkgever als de werknemer bij in geval van onder meer:

  • Ontslag op staande voet
  • Ontbinding door de rechter
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • CAO-geschillen
  • Beëindigingsvergoedingen
  • (verweer tegen) loonvorderingen
  • Mediation en outplacement
  • Schorsingen en loonopschortingsmaatregelen
  • Medezeggenschapsrecht
  • Arbeidsongevallen

Mr. Maikel Harte en mr. Veronique Verhaegen kunnen u op dit gebied een degelijk juridisch advies geven en zijn u daarnaast graag behulpzaam bij het opstellen van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden.