Psychiatrisch patiëntenrecht

Dreigt of wordt u - tegen uw wil - opgenomen in een psychiatrische instelling, verpleeghuis of instelling voor zwakzinnigenzorg, dan kunnen wij u op grond van jarenlange ervaring hierin bijstaan in geval van:

  • Inbewaringstelling (ibs)
  • Voorlopige machtiging (rm) en verlengingen
  • Voorwaardelijke machtiging en verlengingen
  • Rechterlijke machtiging op eigen verzoek en verlengingen
  • Schadevergoeding

Ons kantoor verleent als één van de weinige kantoren in Zeeland deze rechtshulp, waarvan de advocaatkosten volledig door de staat worden vergoed.