Vastgoedrecht

U krijgt te maken met vastgoedrecht bij geschillen over onder andere:
  • De koop van een onroerende zaak
  • Bij verborgen gebreken aan uw woning

Ook kunt u als huurder of verhuurder bij ons terecht. Wij behandelen zaken over:
  • Huur woning
  • Huur bedrijfsruimte
  • Ontbinding huurovereenkomst
  • Huurprijsprocedures pachtzaken