Sociaal recht

De diverse wetten op het gebied van sociaal recht zijn complex. Gelukkig zijn wij thuis in deze wetgeving en kunnen wij u helpen bij geschillen over:

  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Kinderbijslagwet (AKW)