Vreemdelingenrecht

Wij beschikken over ruime ervaring op het gebied van vreemdelingenrecht en kunnen u bijstaan in procedures over:

  • Visa voor kort verblijf (familiebezoek etc.)
  • Machtiging voorlopig verblijf
  • Verblijfsvergunningen
  • Paspoorten/naturalisatie
  • Asielprocedures
  • Maatregelen tegen beëindiging opvang
  • Documenten/akten (legalisatie en verificatie)
  • Wet arbeidsvreemdelingen (WAW)